เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อ

ประวัติ : จบการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาและการดำเนินโครงการไอทีต้องมีการบริหารโครงการที่ดีเพื่อให้สามารถควบคุมระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการไอทีรวมถึงการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการการปรับปรุงระบบ และการประเมินผลโครงการ

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน ได้เริ่มศึกเรื่องของอุตสาหกรรมด้านการพนันออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2014-2022 ซึ่งได้ใช้เวลาทั้งหมด 8 ปี ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันจน มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลการพนัน การเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เข้าใจเรื่องของความปลอดภัยและการรับผิดชอบ และความเข้าใจในอุตสาหกรรมการพนันในประเทศที่เขียนเนื้อหาให้มีความเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้งานอยู่

ผลงานนักเขียน: เข้าได้ใช้ความรู้ทางด้านการทำงานเกี่ยวกับ SEO โดยการเขียนบทความแนะนำความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ โดยการเขียนนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการแก้ไขปัญหาที่ผู้อ่านอาจพบเจอขณะเล่นพนันออนไลน์ อีกทั้งยังพัฒนาแบรนด์ vboycegalleries.com ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและติดอันดับ TOP 5 การเข้าชมและการค้นหาบนแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Google อีกด้วย

ตำแหน่งงาน : บรรณาธิการ (vboycegalleries.com)

ที่อยู่ : 424 หมู่ 5 ต.อมก๋อย อ อำเภออมก๋อย เชียงใหม่ 50310

อีเมล : 

Social: